Certificering

‘Prima reputatie’ en ‘hoogwaardige kwaliteit’ zijn bij Labrujère meer dan mooie kreten.

Het bedrijf kan bogen op objectieve criteria en door overheden en brancheorganisaties toegekende certificeringen die opdrachtgevers de garantie geven dat alleen de hoogste normen worden gehanteerd voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Labrujère Middelburg is, hierbij vallend onder De Klerk Staalconstructie, in het bezit van diverse certificeringen.

ISO 9001
Hét managementsysteem voor de beheersing van de kwaliteit van onze organisatie. Goede procesbeheersing en continue verbetering zijn de pijlers van dit systeem. Met als doel de productkwaliteit en klanttevredenheid op een hoog niveau te houden.

VCA-P
De mensen maken het verschil. Onze business blijft mensenwerk. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn dus zeer belangrijk. Daarom is Labrujère volledig gecertificeerd.

Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder (SCL)
Veiligheid is ook bewust veilig werken en staat daarom hoog in het vaandel. Om aan te kunnen tonen dat De Klerk, samen met haar opdrachtgevers, bewust veilig wil werken zijn De Klerk Waterbouw en Labrujère Services sinds april 2024 gecertificeerd voor Trede 4 op de Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder (SCL Trede 4).

ISO 14001
Vanuit ons motto "Met het oog op morgen" is milieuzorg uiteraard een belangrijk onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. Conform de ISO14001-norm hebben we de milieurisico's van onze bedrijfsprocessen in kaart gebracht en zijn er concrete acties genomen om deze milieurisico's te beheersen en te verminderen.

CO2-prestatieladder
De Klerk heeft haar CO2-prestaties inzichtelijk gemaakt en beoordeelt deze aan de hand van de CO2-prestatieladder. Door Bureau Veritas is het bereikte niveau vastgesteld, het bijbehorende "CO2-bewust Certificaat Niveau 5" is hierbij uitgereikt op 25 april 2013.

CE
Vanaf 1 juli 2014 vallen alle constructiedelen met lastdragende eigenschappen onder de NEN-EN 1090. Deze constructiedelen moeten worden voorzien van een CE-markering. Om een CE-conformiteitsverklaring te mogen verstrekken moet een bedrijf door een onafhankelijke instantie worden gekeurd en gecertificeerd. Labrujère Middelburg bevoegd een CE-conformiteitsverklaring af te geven. Dit tot en met EXC 4.

EN-ISO 3834-2
Labrujère Middelburg is EN-ISO 3834-2 gecertificeerd. Dit is de meest uitgebreide certificering van het kwaliteitsborgingssysteem voor het smeltlassen van metalen. Door de meest uitgebreide certificering is Labrujère Middelburg de geschikte toeleverancier voor offshore laswerkzaamheden en laswerk in andere kritische sectoren.

Hogesterkte staal S690
De staalkwaliteit die veel wordt toegepast in offshore constructies is S690. Zeer belangrijk bij het maken van een goede lasconstructie is de vaardigheid van de lassers. Het volgen van de lasprocedures moet zeer gedisciplineerd worden gevolgd. Temperatuurbeheersing is essentieel in het proces. Labrujère Middelburg beschikt over diverse lassers die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Komt u ons versterken?

Vacatures

Bekijk ons aanbod
Sluiten