Veiligheid

Bij alles wat wij doen is het aspect van veiligheid een bewuste prioriteit.

Niet alleen in de fysieke uitvoering van onze projecten, maar ook in het voortraject is veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Dat begint al bij de tenders en inschrijvingen op aanbestedingen. Veilig werken doen we niet alleen, veilig kunnen en willen werken is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Binnen Labrujère hanteren wij de 10 Gouden Veiligheidsregels:

10 Gouden Veiligheidsregels Labrujère

Om aan te kunnen tonen dat Labrujère, samen met haar opdrachtgevers, bewust veilig wil werken is Labrujère Services sinds mei 2021 gecertificeerd voor Trede 3 op de Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder (SCL Trede 3).

Komt u ons versterken?

Vacatures

Bekijk ons aanbod
Sluiten